STM32 FreeRTOS Config Without CMSIS

Categories: c, freertos, stm32

Many guides explain how to use FreeRTOS in STM32 projects without using the CMSIS wrapper library, but I still want to write one more. At first Adding FreeRTOS lib to the project Project explorer will look like in STM32Cube Configuring STM32Cube Settings

Exploring a Winner From Obfuscated C Code Contest

Categories: c

While enjoying the entries from The International Obfuscated C Code Contest, I’ve decided to examine one of them, Dave Burton’s the best one-liner from the 27th IOCCC Winner. The program bin.c The program takes a decimal value from 0 to 255 (for little endian systems) or 0 to 511 (for big endian systems) and prints … Read More

C’de Storage Class Tipleri (Depolama Sınıfı)

Categories: c

C programlama dilinde değişkenlerin ömrünü ve görünürlüğünü düzenleyen dört adet storage class specifier (typedef’i saymazsak) vardır. Auto Öncelikle altını çizmek gerekir C++11’den itibaren auto keywordü C ve C++ için aynı anlama gelmiyor. Bu yazı C’ye odaklandığı için burdan devam edelim. Bunun yanında C’de auto keywordu aslında gereksizdir. Çünkü kullanılmasına izin verilen yerlerde zaten default olarak … Read More