Crossover ve Straight(Patch) Kablolar

Cihazları birbirine bağlamak için kabloları kullanıyoruz. Ancak haberleşme protokolümüze bağlı olarak cihazlar arasında yaptığımız bağlantı şekli de önem kazanıyor. Özellikle full duplex haberleşmenin mümkün olduğu sistemlerde giden ve gelen kanallar birbirinden ayrı olduğu için bağlantılarının doğru yapılası gerekiyor.

Aşağıda örnek iki resim yer alıyor. Patch kablolarda kablonun her iki ucundaki pinler aynen birbirine bağlanırken, crossover kablolarda gelen-giden veri kanalları yer değiştirilir. Peki bu işi yapmaya neden ihtiyaç duyuluyor?

kaynak
kaynak

Ethernet bağlantısı da bu sorunun yaşandığı yerlerden birisi. Örneğin iki PC’nin birbirine bağlandığını düşünelim. TX ve RX (transmit, receive) hatları aynı olduğu için eğer patch kablo kullanırsak karşılıklı olarak TX’leri birbirine bağlamış oluruz. (Ve RX’leri de tabi) Ancak TX’lerin RX’lere bağlanması gerekiyor. Dolayısıyla iki PC birbirine bağlanırken crossover kablo kullanılmalı.

kaynak

İki PC birbirine eğer switch yardımı ile bağlanıyorsa bu durumda patch kablo kullanılmalı. Çünkü switchler’in üzerindeki pinler zaten PC’lere göre terstir.

kaynak

Durumu biraz daha karmaşıklaştıralım ve bir switch daha ekleyelim. Switchler arasında crossover kablo kullanmak gerekiyor çünkü switchler üzerindeki pinler birbirine göre aynıdır.

kaynak

Özetle pin dizilimi aynı cihazlar arasında crossover, farklı tipte cihazlar arasında patch kablo kullanılmalı. Daha detaylı bir listeye aşağıda ulaşabilirsiniz.

kaynak

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top